Kalite Yönetimi

Kalite Politikası

  • Kalite yönetim sisteminin gereklerine uymak ve etkinliğini devamlı iyileştirmek,
  • Personelin sürekli eğitimi ile, kuruluşun değer ve ilkelerini benimsemesine, çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri kullanmasına ve verimli çalışmasına bilinçli olarak süreklilik kazandırmak,
  • Hasta memnuniyetini esas alarak insanları sadece hasta olarak değil, toplumda yaşayan bir birey olarak ele alıp; fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına destek olmak,
  • Çalışan memnuniyetini esas alarak çalışma koşullarını iyileştirmek ve hastalara hızlı, güvenilir, güler yüzlü ve şefkatli sağlık hizmetleri sunulmasını sağlamak,
  • Kaliteli, uygun nitelikte ve zamanında sunduğumuz sağlık hizmetinin, tüm çalışanlarımızın katılımıyla sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

 

31 Mayıs 2024