Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Klinik Hakkında

Hastanemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Branşı 0 - 18 yaş arası Çocuklara Hizmet Vermektedir.
Sağlam çocuk takibinde, doğum sonrasından başlanarak çocuklarımızın büyüme ve gelişmesinin, beslenme durumunun takibi ve aşıları yapılmaktadır.
Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen aşılama programı yanında Su çiçeği, Hepatit A ve ilk beş yaşta menenjit, septisemi, pnömoni gibi ağır enfeksiyonlara yol açan H.İnfluenzae tip b ‘ye karşı oluşturulan Hib aşıları konusunda aileler bilgilendirilerek bu aşılar da programa dahil edilmektedir.
Tüm çocuklarımızın boy, ağırlık, baş çevresi takipleri ile büyüme değerlendirilmeleri, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin takibi yapılmaktadır.
Düzenli büyüme ve gelişme takipleri yapılarak oluşan hastalıkların erken teşhisi yapılmakta, gerekli tedaviler hastanemizde uygulanmaktadır. Büyüme geriliği, boy kısalığı olan çocuklarda altta yatan nedenler araştırılmakta, gerekli takip ve tedavi yapılmaktadır.
Tüm hastalarımıza beslenme danışmanlığı yapılmakta, yaşına , günlük ihtiyacına, takip gerektiren kronik bir hastalığı varsa (diyabet, kistik fibroz, çölyak vs.) bu duruma uygun diyet listeleri hazırlanmaktadır.
Sağlıklı çocukların takibi dışında 0-15 yaş arasındaki çocukların alt ve üst solunum yolları enfeksiyonları, alerjik hastalıkları, akut viral hepatitler, idrar yolları enfeksiyonları, anemiler, guatr vs.  gibi dahili hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik her türlü hizmet verilmektedir.

12 Aralık 2022