Evde Sağlık Hizmetleri
01 Kasım 2017

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE NASIL BAŞVURULUR?

Evde Sağlık Hizmetleri için bağlı bulunduğunuz Aile Hekimine, ilçenizdeki İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne veya İlimiz Evde Sağlı Hizmetleri Koordinasyon Birimi’ne başvurabilirsiniz. 444 38 33 numaralı telefondan da  başvurunuzu direkt olarak yapabilirsiniz. Başvuru sonrası, ilgili birim hastayı değerlendirip Evde Sağlık Hizmetleri için uygun olup olmadığına karar verecektir. Devam eden süreç hastayı takip eden Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve hasta arasında randevu sistemi ile ilerleyecektir.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDAKİ HİZMETLER

· Hasta muayenesi ve gerekirse konsültasyon hizmeti

· Hemşirelik hizmetleri

· Laboratuvar hizmetleri

· Yara bakımı, pansuman

· Sağlık kurul raporu, ilaç raporu ve hasta alt bezi kullanım raporu çıkartılması, süresi dolanların yenilenmesi

· Sağlık kurul raporu ile alınması gereken ilaçların yazılması, biten ilaçların reçete edilmesi yada edilmesinin sağlanması

· Tıbbi cihaz ve malzemelerin temini ve zimmet karşılığı hastaların kullanımına verilmesi,

· Nazogastrik, üriner kateter uygulamaları

· Palyatif bakım (terminal dönem onkoloji hastalarının yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bakım hizmetleri)

· Evde sağlık hizmeti kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetleri,

· Fizik tedavi ve rehabilitasyon

· Evde bakımla ilgili hasta ve yakınlarının eğitim ve destek hizmetleri

· Psikolojik danışmanlık

· İhtiyaç halinde bir üst basamak sağlık kuruluşuna nakli

  Evde sağlık hizmeti alan hastaların mevcut durumları hariç, yeni oluşan acil durumları evde sağlık hizmetleri kapsamında değildir. Acil durumlarda 112 İl Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvurmaları önerilir.