Üroloji

Klinik Hakkında

Çocuklarda  inmemiş testis operasyonu ,
Prostat ameliyatı,
Varikoselektemi(Açık mikroskopik),
Mesane sarkma operasyonu (sistosel),
İdrar yolu darlığı operasyonu (üretrotemi intemo),

Epididim kisti,Kordon kisti operasyonları ,
Midrosel (testis çevresinde),
Mesane darlıklarında (perkütan sistostomi),
Sünnet

Ürodinomi (İşeme fonksiyon bozukluğu idrar kaçırma,idrar yapamama,nörolojik hastalığın  tanısında yardımcı olarak kullanılmaktadır).
Üroflowmetre(idrar akışı- hızı ölçülmektedir.)Basınç akım çalışması işeme ile beraber idrar torbasındaki  basınç ölçülür.Hastanın idrar yapamaması operasyon öncesi ve sonrası tanılarında yardımcı olarak kullanılır.

26 Mayıs 2022