Klinik Hakkında
17 Kasım 2022

Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. yüzyılda ruh hastalıklarıyla birlikte ele alınırken, 20. yüzyıldan itibaren psikiyatri ayrı bir dal olarak ayrılmıştır.
Nöroloji hekimleri (nörolog); beyin ve sinir cerrahisi (nöroşirürji), psikiyatri, psikoloji, göz, fizik tedavi gibi branşlarla işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar. Kullanılan tanısal yöntemler arasında MRI, EEG ve EMG bulunmaktadır.
Tedavi alanlarına giren hastalıklar;
1. Serebrovasküler hastalıklar
– Beyin Kanamaları
– Beyin Damar Tıkanıkları
2. Epilepsi
3. Hareket bozuklukları
– Parkinson
– Esansiyel Tremor
– Diskinezi
– Distoni
– Huzursuz Bacak Sendromu
4. Demiyalizan hastalıklar
– Multipl Skleroz
– Transvers Myelit
5. Periferik sinir hastalıkları
– Nöropatiler
– Guillen Barre Sendromu
6. Kas ve nöromüsküler kavşak hastalıkları
– Myopatiler
– Myastenia Gravis
7. Baş, boyun, bel ağrıları
– Vasküler
– Gerilim
– Servikojenik Başağrıları
– Nevraljiler
8. Demansiyel sendromlar
– Delirium
– Ensefalit
– Demans
9. Sistemik ve metabolik nöroloji hastalıkları
– Hipertansif Ensefalopati
10. Omuriliğin travma dışı hastalıkları
– Spondilotik Miyelopati
– Myelitler
– Omurilik Tümörleri
– Subakut Kombine Dejenerasyon
11. Konuşma bozuklukları
– Afazi