Ulusal Staj Programı
08 Mayıs 2023

2022-2023 YILI STAJYER BAŞVURULARIN DA İSTENİLEN EVRAKLAR

Başvurularda İstenen Belgeler:

1-Öğrenci Belgesi

2-Kimlik fotokopisi

3-Zorunlu Staj Başvuru Formu (2 nüsha) (Mutlaka Okul tarafından onaylanmış- ıslak imzalı) (Onaysız Formlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

4- Staj Sözleşmesi (2 Nüsha) Mutlaka Okul tarafından onaylanmış- ıslak imzalı) (Onaysız

Formlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

5- İlimiz dışındaki Üniversitelerde eğitim gören öğrenciler için ailesinin (anne-baba) Tekirdağ’da ikamet ettiğine dair İkametgah Belgesi.

6-Staj talebini bildirir dilekçe/üniversite üst yazısı

7-Sigorta Primlerinin okul tarafından yatırılacağını beyan eden belge.

8-2 Adet vesikalık fotoğraf

9-Öğrenciye rehberlik edecek öğretim elemanı görevlendirildiğine dair belge ve öğretim elemanının iletişim bilgileri

TÜM BELGELER EKSİKSİZ BİR DOSYA HALİNDE KURUMUMUZ EĞİTİM BİRİMİNE TESLİM EDİLMELİDİR.
EKSİK DOSYADAN BİRİMİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Başvuruları kabul edilenler ayrıca:

İSG Eğitimi aldığına dair belge. (Okuldan alınacak ve en geç staja başlama tarihinden bir gün önce teslim edilecek.)

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasının yatırıldığına dair belge.(Okuldan alınacak ve en geç staja başlama tarihinde  teslim edilecek.)

Başvuru sahibine ait Ziraat Bankasına ait IBAN numarası

 

BELGELERİ TESLİM ETMEK ZORUNDADIRLAR.

AKSİ TAKDİRDE STAJA BAŞLAYAMAZLAR.